Realizacje

Projekt Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla posadowienia zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczami i biurami w Skawinie.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla posadowienia zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczami i biurami w Skawinie.

Opinia geotechniczna, dokumentacja gruntowo-wodna, projekt geotechniczny dla posadowienia zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczami i biurami w Skawinie.

Projekt Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla posadowienia wieży widokowej w Dobczycach.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla posadowienia wieży widokowej
w Dobczycach.

Opinia geotechniczna, dokumentacja gruntowo-wodna, projekt geotechniczny dla posadowienia wieży widokowej w Dobczycach.

Projekt Robót Geologicznych w celu sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla posadowienia budynku biurowo-usługowo-handlowego, przy ulicy Bunsha
w Krakowie.

Projekt Robót Geologicznych w celu sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla posadowienia budynku biurowo-usługowo-handlowego, przy ulicy Centralnej
w Krakowie.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego dla budowy budynku handlowego „Biedronka”, przy ulicy Wyzwolenia w Rzeszowie.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego dla budowy osiedla mieszkaniowego, przy ulicy Ługowej w Rzeszowie

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy zespołu budynków mieszkalnych, przy ulicy Usługowej w Rzeszowie.

Opinia geotechniczna pod budowę pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, przy ul. Wiśniewskiego w Krakowie.

Opinia geotechniczna pod budowę pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, przy ul. Wesołej w Krakowie.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny dla rozbudowy budynku wielondygnacyjnego przy ul. Gromadzkiej w Krakowie

Opinia geotechniczna w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla fundamentowania obiektów budowlanych, na terenie przedsiębiorstwa Van Pur S.A. w Rakszawie

Liczne opinie geotechniczne dla zabudowy jednorodzinnej na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego.

Obsługa geologiczna wykonania drogi dojazdowej wraz z rampą rozładunkową na terenie przedsiębiorstwa CAN-PAC w Brzesku.

Operat wodno-prawny na pobór i odprowadzenie wód dla kompleksu stawów „Grojec I” w gm. Oświęcim.

Operat wodno-prawny na pobór i odprowadzenie wód dla kompleksu stawów „Grojec II” w gm. Oświęcim.

Operat wodno-prawny na pobór i odprowadzenie wód dla kompleksu stawów „Zaborze” w gm. Oświęcim.

Operat wodno-prawny na pobór i odprowadzenie wód dla kompleksu stawów „Stawy Leśne -Łęg” w gm. Oświęcim.

Badania parametrów podłoża pod projektowane drogi publiczne i leśne na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego.