Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

Obsługi geologicznej robót i prac ziemnych oraz budowlanych tj. badania parametrów zagęszczenia i osiadania za pomocą profesjonalnych urządzeń (Lekka Płyta Dynamiczna HMP LFG 4 generacji, Płyta statyczna VSS, sondy dynamiczne itp.)

Rozpoznawczych wierceń geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych.

Określania parametrów i właściwości gruntów dla potrzeb budownictwa ogólnego i przemysłowego.

Sporządzamy:

Opinie i projekty geotechniczne oraz dokumentacje gruntowo-wodne

Projekty robót geologicznych i hydogeologicznych

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne

Operaty wodno-prawne